Dziękujemy wam za pomoc!

Dziś w godzinach popołudniowych przekazaliśmy dary, które zebraliśmy dzięki Państwa pomocy dla Fundacja Małe Łapki

Serdecznie wszystkim dziękujemy za okazanie serca fundacji oraz tym słodkim zwierzątkom, które bez pomocy człowieka, by nie przetrwały.

Dziękujemy mediom za nagłośnienie akcji: 

Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że pojawił się uśmiech na buziach sympatycznych opiekunek fundacji.
Daliście Państwo nadzieję i wiarę w dobro ludzkiego serca.